MobiFone Portal Funring mPlus mGame Zoota Thế giới nhạc Dịch vụ khác  
 
 
 
 
 
   
 
   
 
  Cước dịch vụ = Cước thuê bao + Cước cuộc gọi (cước gọi IVR và cước chat thoại) + cước SMS Chat

STT Loại cước Giá cước (đã bao gồm VAT) Ghi chú
1 Cước gói tuần 6.000đ/7 ngày Tự động gia hạn theo chu kỳ
tương ứng nếu khách hàng không
thực hiện hủy dịch vụ
2 Cước gói ngày 1.000đ/ngày  
3 Cước thoại 80đ/phút - Cước gọi tới tổng đài dịch vụ
1515 (tạo lập hồ sơ cá nhân,
chat và các thiết lập khác).
- Cước 02 thuê bao dịch vụ chat
trực tiếp với nhau bằng cách
gọi tắt 1515XXXXXXX (XXXXXXX
là ID của thuê bao nhận)
4 Cước SMS Chat 500đ/tin nhắn Cước nhắn tin tới thuê bao khác
tham gia dịch vụ theo cú pháp
ID_Thuêbaonhận_Nội dung tin
nhắn
gửi 1515
5 Cước tin nhắn đến
tổng đài 1515 để
Đăng ký/Hủy/Trợ giúp…)
Miễn phí
6 Cước data truy
cập wapsite dịch vụ
Theo quy định hiện
hành của MobiFone

 
  - Thông báo thông tin về gói cước cho khách hàng:
+ Gói ngày: Cứ 4 tuần/lần gửi MT thông báo cho khách hàng
+ Gói tuần: Sau khi gia hạn thành công
 
  Phương thức tính cước
- Cước thuê bao + Cước thoại + Cước SMS Chat:
+ Đối với thuê bao trả trước: Cước dịch vụ sẽ được trừ vào tài khoản chính
+ Đối với thuê bao trả sau: Cước dịch vụ được cộng vào hóa đơn cước hàng tháng.
- Cước data truy cập wapsite dịch vụ: tính theo quy định hiện hành của MobiFone đối với dịch vụ Mobile Internet
 
  Nguyên tắc gia hạn gói cước
- Gói cước sẽ được tự động gia hạn nếu khách hàng không thực hiện hủy dịch vụ
- Đối với thuê bao trả sau: hệ thống sẽ tính cước 6.000 đồng/7 ngày hoặc 1.000 đồng/ngày
và ghi vào hóa đơn cước khi thuê bao gia hạn thành công dịch vụ.
- Đối với thuê bao trả trước: + Nếu trừ cước thuê bao thành công: khách hàng sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ như bình thường.
• Nếu việc trừ cước không thành công: hệ thống sẽ gửi thông báo cho khách hàng về việc gia
hạn không thành công và tiếp tục thực hiện gia hạn
• Nếu gia hạn thành công, khách hàng được tiếp tục sử dụng dịch vụ. Chu kỳ tiếp theo được tính
bắt đầu từ ngày gia hạn thành công. Nếu sau 30 ngày không trừ tiền thành công: hệ thống sẽ hủy dịch vụ của khách hàng.
 
  Khuyến mại: MIỄN PHÍ sử dụng 07 ngày khi khách hàng đăng ký sử dụng Voice Chat lần đầu tiên  
 
 
 
Mã số: 1000459
 
Gọi điện thoại
 
 
Mã số: 1000727
 
Gọi điện thoại
 
 
Mã số: 1000731
 
Gọi điện thoại
 
 
Mã số: 1000728
 
Gọi điện thoại
 
 
Mã số: 1000739
 
Gọi điện thoại
 
         
  Trang chủ Giá Cước Cá nhân Đăng ký